• Ruční vytváření úloh je snadné. Uživatelské rozhraní vás pomocí jednoduchých kroků provede postupem pro určení úlohy. 

    Kroky postupu:

    • Určení sady pošty: typ obálky, hlavní dokument a volitelné přílohy.
    • Určení, jak má být sada dokumentů skládána.
    • Určení výstupu systému, který má být pro danou úlohu použit.
Date created:
01/23/2014 10:49:14
Last updated:
01/08/2018 14:48:18
Product(range):
DS-90i, DS-95i
Print