Kopírování nastavení stávající úlohy do nové úlohy:

    1. Klepněte na úlohu v menu Seznam úloh a přidržte ji.

    2. Klepněte na položku [Kopírovat]. 

    3. Zadejte název nové úlohy a klepněte na tlačítko [OK].

Date created:
01/08/2013 14:19:31
Last updated:
11/27/2017 03:36:11
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print