Chcete-li přesunout hlavní dokument nebo přílohu do jiného zásobníku podavače, postupujte následovně: 

 1. Note

  Pořadí dokumentů v sadě pošty nelze změnit změnou podavačů. Pokud chcete pořadí dokumentů v sadě pošty změnit, postupujte podle pokynů v části Odstranění nebo přesunutí přílohy.


  1. Ze seznamu úloh vyberte úlohu.

  2. Klepněte na dokument, který chcete přesunout do dalšího zásobníku podavače. 

   1. Všechny dostupné zásobníky podavačů budou označené rámečkem s přerušovanou čárou.

  3. Klepněte na rámeček s přerušovanou čárou označující zásobník podavače, do kterého chcete přesunout dokument.

   1. Nový zásobník podavače je vybraný pro podávání dokumentu.

  4. Klepnutím na tlačítko [Uložit] uložte volbu zásobníku podavače do úlohy.

Date created:
06/20/2013 15:35:55
Last updated:
11/27/2017 03:36:10
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print