• Nastavení pro správce zahrnuje všechna nastavení, která najdete v menu Nastavení, když se přihlásíte jako správce (PIN kód 2546). Následující schéma ukazuje, jaké možnosti jsou v menu Nastavení pro správce k dispozici. Můžete zobrazit nebo upravit jakékoli nastavení pro správce.

Date created:
01/08/2013 14:42:27
Last updated:
10/09/2019 09:12:23
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print