• Attention

  Nastavení úloh obvykle mění pouze servisní technik. Před změnou jakéhokoli nastavení se proto poraďte s pracovníky servisu. Změny nastavení úloh mohou mít za následek problémy při zpracování.

 • Note

  Také můžete určit nastavení pro jednotlivé úlohy. Vyberte úlohu v seznamu úloh, klepněte na položku Upravit, přejděte k položce Nastavení výstupu a klepněte na položku Rozšířené

 • V části Nastavení úlohy v menu Nastavení je možné vybrat nastavení pro zlepšení zpracování úloh: 

  • Posun zavírače klopy: V zájmu zlepšení lepení určitých obálek můžete určit, aby se obálky lepily později nebo dřív. Můžete zadat počet impulzů. Záporná hodnota znamená, že se lepení provede dřív, zatímco s kladnou hodnotou se lepení provede později. Můžete zadat hodnotu v rozsahu -20 až 20.
  • Výstup systému: Režim 1, Režim 2
   Režim 1 je určen pro všestranné nastavení parametrů papíru (např. tloušťka dokumentu, jeho délka atd.) a umožňuje správnou funkci i při použití papíru s mimořádnými vlastnostmi. Režim 2 je výchozí a zajišťuje vysokou rychlost. Režim 1 používejte pro papír o gramáži 65 g/m² a nižší, pro dokumenty s délkou 305 mm (12") a delší a v situacích, kdy režim 2 nefunguje správně. Ve všech ostatních případech používejte režim 2.
  • BRE v okně: Pokud má obálka BRE okénko, vyberte pro toto nastavení možnost ano. Je k dispozici jen s režimem 2. 
  • Offset dokumentu (A na obrázku): Míra, v jejímž rámci se dokumenty nepřekrývají při svislém posunu. Při svislém posunu dokumentů podávaných z různých podavačů se dokumenty částečně překrývají. Toto nastavení zajišťuje správné zarovnání dokumentů v oblasti zakládače. Výchozí hodnota je 50 mm (2"). Hodnota offsetu dokumentu může být v rozmezí hodnot 20 mm (0,8") až 250 mm (9,8").

   

  • BRE offset: Pokud je offset zapnutý (Ano), poslední dokument přidaný do sady bude oproti zbytku sady posunut (přesazen, viz níže),
  • Optimalizace zastavení zakládače: Pokud vyberete nastavení „Vyp.“, systém nezobrazí zprávu v případě, když změna stoppozice zakládače může zlepšit výstup systému. 

  Vysvětlení nastavení BRE offset: Pokud je obálka BRE delší než nastavený přehyb, ale kratší než výška obálky, tato obálka BRE může být přeložena (A na obrázku). Za určitých podmínek (viz níže) lze skládání obálek BRE zabránit. Pokud offset nastavíte na hodnotu „Ano“, obálka BRE bude na určitou vzdálenost zadržena (B na obrázku). To znamená, že spodní okraj obálky BRE opustí zakládač jako poslední. Dokument nebude složen. Při vkládání do obálky budou dokumenty v sadě zarovnány. 

  Podmínky použití jsou následující:

  • Pro obálky BRE se nepoužívá žádné vícenásobné podávání.
  • Dokument přímo pod obálkou BRE musí mít výšku alespoň o 60 mm (2,4") větší než obálka BRE.
  • Výška obálky BRE je větší, než je nastavená délka skládání.
  • Musí být nastaveno skládání „V“ nebo skládání „C“ (nikoli skládání „Z“).
  • Obálka BRE musí být kratší než výška obálky.

  Funkce BRE offset je založena na tření mezi dokumenty v sadě. Je proto nezbytné dodržet uvedené podmínky, aby se snížilo riziko chybného posunu, skládání a vkládání dokumentů.

 • Note

  Funkci BRE offset lze použít pro obálku BRE a přílohu (kartu) v jedné sadě. V takovém případě je navíc třeba zajistit, aby příloha byla stejně velká nebo menší, než je nastavený přehyb pro adresu, a aby byla v sadě umístěna přímo pod obálkou BRE.

Date created:
09/26/2013 10:59:23
Last updated:
09/04/2019 15:04:51
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print