• Po klepnutí na položku [Datum/čas] můžete nastavit následující údaje:

    • Datum
    • Čas
    • Formát data: Můžete si vybrat ze tří formátů zobrazení data: dd-mm-rrrr, mm-dd-rrrr nebo rrrr-mm-dd.
    • Formát času: Můžete zvolit 12hodinový nebo 24hodinový zápis.
Date created:
09/26/2013 10:59:01
Last updated:
11/27/2017 03:34:09
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print