• Na obrazovce Definice kódu OCR na kartě Čtení se zobrazuje konfigurace systému pro systém OMR. U každé možnosti kódu OMR se zobrazí údaj o zapnutí nebo vypnutí. Pokud je možnost zapnutá, na obrazovce budou uvedeny informace o tom, co systém dělá, když přečte značku nebo nepřečte žádnou značku.

Date created:
09/26/2013 15:20:00
Last updated:
11/27/2017 03:34:10
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print