• Menu Čtení obsahuje položky konfigurace čtecích funkcí. Funkce Čtení je volitelná, proto je toto menu dostupné, pouze pokud je k dispozici alespoň jedna licence pro čtení. Více informací o možnosti pro čtení najdete v části Čtení.

Date created:
05/04/2016 14:05:12
Last updated:
05/30/2018 11:48:23
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print