• Konfigurační list BCR 2D na kartě Čtení umožňuje přečtení konfiguračního listu. Výsledek se zobrazí na této obrazovce, ale také na obrazovce BCR 2D. Viz část Čtení konfiguračního listu.

Date created:
09/26/2013 15:19:00
Last updated:
11/27/2017 03:34:10
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print