Pokud chcete zobrazit nebo upravit kterékoli z nastavení pro správce:

    1. Přihlaste se jako správce pomocí PIN kódu 2546.

    2. Přejděte do seznamu úloh a klepněte na boční menu na levé straně. Potom vyberte položku [Nastavení].

Date created:
06/19/2018 16:01:30
Last updated:
10/02/2019 15:37:52
Product(range):
DS-95i
Print