• Jestliže se u senzorů nahromadí příliš mnoho papírového prachu, zobrazí se varování. Chcete-li zkontrolovat stav fotobuněk nebo tyto fotobuňky kalibrovat, postupujte podle pokynů v části Kalibrace fotobuněk.

Date created:
09/26/2013 13:55:52
Last updated:
01/08/2018 14:48:29
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print