• V části Systémové info v menu Konfigurace jsou uvedeny následující informace:

    • Flex certifikát: Tato možnost slouží ke čtení.
    • Čítač od poslední návštěvy: Toto je hodnota čítače od poslední servisní návštěvy.
    • Poslední chyba (popis): Poslední chyba a její popis vygenerovaný systémem.
Date created:
09/25/2013 14:54:39
Last updated:
11/27/2017 03:34:09
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print