• V části Přehled softwaru v menu Konfigurace jsou uvedeny verze softwaru, které se nachází v celém systému. 

Date created:
09/25/2013 14:55:33
Last updated:
11/27/2017 03:34:09
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print