• Menu Konfigurace obsahuje nastavení informací o konfiguraci systému.

Date created:
05/04/2016 14:03:43
Last updated:
05/30/2018 11:48:19
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print