•  

  Pokud máte úlohu se čtením, jsou k dispozici další možnosti volby výstupu:

  • Pevný výstup: Klepněte na položku [Nastavení] a vyberte výstup, který se má pro danou úlohu použít. Pokud vyberete odkládací zásobník, můžete zvolit, aby systém při zaplnění odkládacího zásobníku pokračoval za použití postranního výstupu.
  • Dávkování: Klepněte na položku [Nastavení] a určete počet sad pošty, po kterém systém musí přepnout na druhý výstup. V případě úlohy se čtením můžete vypnout změnu výstupu prováděnou systémem u čtecí značky.
  • Tloušťka: V závislosti na tloušťce sady dokumentů jsou obálky ukládány do odkládacího zásobníku nebo postranního výstupu. Klepněte na položku [Nastavení] a určete výstup pro případy, kdy je tloušťka sady dokumentů větší nebo menší než referenční hodnota. Referenční hodnota je určena první sadou dokumentů.
  • Lepení: v závislosti na tom, zda jsou obálky uzavřeny (zalepeny) nebo otevřeny (nezalepeny) bude obálka přesunuta do zakladače nebo postranního výstupu. Tento výběr možný pouze při čtení: žádná značka (mezera) znamená zalepené, značka znamená nezalepené.
  • Čtení: Pro čtení jsou k dispozici dvě možnosti: funkce přepnutí výstupu na značce a možnost určení výstupu pomocí kódu. Přepnutí výstupu na značce znamená, že systém změní výstup u každého kódu výstupu. Pokud kód definuje výstup, vy určíte, co se stane při přečtení kódu výstupu: kód výstupu může označovat odkládací zásobník nebo postranní výstup.
  • Hmotnost: Při používání čtení může pro jednotlivá vložení být velikost a váha sady pošty odlišná. Aby bylo možné třídit naplněné obálky podle váhy (například v závislosti na poštovním tarifu), zařízení může třídit naplněné obálky podle hmotnosti a přesunout je do postranního výstupu nebo zakladače.

   Chcete-li povolit třídění jednotlivých položek v sadě pošty podle hmotnosti, musíte nastavit konfiguraci váhy; váhy obálky, primárního dokumentu a možných příloh. Přístroj sečte celkovou váhu použité obálky a dokumentů a porovná je s referencí k určení, zda má odeslat naplněnou obálku do postranního výstupu nebo do zakladače.
Date created:
01/08/2013 14:19:31
Last updated:
11/27/2017 03:34:11
Product(range):
DS-90i, DS-95i
Print