Postup vytvoření úlohy s funkcí OMR:

  1. V menu Seznam úloh klepněte na tlačítko [Nová úloha].

  2. Zvolte položku [Ručně] a určete nastavení úlohy.

  3. Vyberte obálku.

  4. Klepněte na položku [Hlavní dokument].

  5. Klepněte na položku [Vlastní].

  6. Zadejte velikost dokumentu nebo zvolte standardní typ.

  7. Klepněte na kartu [Čtení].

  8. Vyberte typ kódu [OMR].

  9. Konfigurujte umístění znaků OMR nastavením offsetu pro horní a levou stranu listu.

  10. Vložte dokument do zásobníku podavače podle pokynů.
  11. Klepnutím na tlačítko [Ověřit] přečtěte ukázkový list, čímž se provede kontrola správnosti čtení značek OMR.

  12. V případě potřeby nastavte pozici od horní nebo levé strany. Znovu ověřte ukázkový list.

  13. Klepnutím na tlačítko Informace zkontrolujte čtení značek OMR.

  14. Klepněte na tlačítko [OK] a úlohu dokončete pomocí zbývajících kroků.

  15. Po vytvoření úlohy ji uložte klepnutím na tlačítko [Uložit].

V případě potřeby lze nakonfigurovat maximální počet listů. Více informací o změně těchto nastavení najdete v části Nastavení čtení.
Date created:
10/09/2013 09:53:27
Last updated:
11/27/2017 03:36:13
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print