Postup vytvoření úlohy se čtením Flex:

  1. V menu Seznam úloh klepněte na tlačítko [Nová úloha].

  2. Zvolte položku [Ručně] a určete nastavení úlohy.

  3. Vyberte obálku.

  4. Klepněte na položku [Hlavní dokument].

  5. Klepněte na položku [Vlastní].

  6. Zadejte velikost dokumentu nebo zvolte standardní typ.

  7. Klepněte na kartu [Čtení].

  8. Vyberte typ kódu [Flex ..].

   1. Note

    V závislosti na typu kódu Flex je třeba nakonfigurovat nastavení OMR nebo BCR.

  9. Úlohu dokončete pomocí zbývajících kroků.

V případě potřeby lze nakonfigurovat maximální počet listů. Více informací o změně těchto nastavení najdete v části Nastavení čtení.
Date created:
10/09/2013 09:54:02
Last updated:
11/27/2017 03:36:13
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print