• Čárové kódy jsou používány pro sady pošty, které jsou zpracovávány v obálkovacích strojích. Čárové kódy poskytují systému instrukce o tom, zda:

  • byla dokončena sada dokumentů,
  • je třeba zalepit obálku,
  • je třeba přidat přílohy,
  • atd.

  Čárový kód lze vytisknout svisle i vodorovně. Jsou podporovány dva typy čárových kódů, 1D a 2D (v závislosti na nainstalovaných licencích).

 • Podporované čárové kódy 1D

  • Kód 39
  • Kód 128
  • Vložit listy 2 z 5
  • Minimální tloušťka čáry kódu: 0,25 mm (0,01")
  • Poměr tloušťky mezi kódy se silnými a tenkými čarami: 2.2
  • Minimální šířka čárového kódu: 5 mm (0,2")
  • Bílá oblast na obrázku znázorňuje limity pro umístění tisku kódu.

   

 • Note

  Kód 128 není podporován. Může fungovat, ale nedoporučujeme ho používat, protože je velmi citlivý na výkyvy rychlosti.

 • Podporované čárové kódy 2D

  Datamatrix

  - Minimální velikost buňky: 0,35 mm (0,014")
  - Max. velikost čtvercového štítku: 30 mm (1,18")
  - Preferovaná kvalita tisku: 600 dpi
  - Max. posun tisku ze strany na stranu: ± 2 mm
  - Barva pozadí: Bílá
  - Minimální prázdný prostor: 6,5 mm (0,26")
  - Kódy Datamatrix lze číst ve všech směrech. 


  PDF 417

  - Min. šířka čáry: 0,35 mm (0,014")
  - Preferovaná kvalita tisku: 600 dpi
  - Max. posun tisku ze strany na stranu: ± 2 mm
  - Barva pozadí: Bílá
  - Minimální prázdný prostor: 6,5 mm (0,26")

  Kontrast tisku
  K dosažení maximálního kontrastu musí být štítek vytištěn výrazně v černé barvě na bílém pozadí. Je možné použít jiná světlá pozadí, záleží však na výsledcích testů.

 • Pozice kódu na dokumentu

 • Typy licencí na čtení BCR

  Existují dva typy licencí na čtení BCR:

  • Základní
  • Rozšířené
 • Základní licence na čtení BCR

  Pro základní licenci na čtení kódů BCR jsou k dispozici tyto funkce:

  • Strana N z M: Pokud je hodnota N nižší než M, dokument není kompletní. Jestliže se N = M, sada je kompletní a bude vložena do obálky.
  • Vložit/Kompletovat: Určuje, kdy bude sada dokončena a bude třeba ji vložit do obálky.
  • ID zákazníka: Funkce BCR používá k dokončení sady ID zákazníka. Pokud se ID změní, sada je vložena. To je možné pouze při zpětném čtení.
  Je požadován alespoň jeden základní příkaz. „Strana N z M“ lze použít v kombinaci s ID zákazníka ke kontrole integrity.
 • Rozšířená licence na čtení BCR

  Pro rozšířenou licenci na čtení BCR jsou k dispozici tyto funkce:

  • Základní funkce (Strana N z M, Vložit/kompletovat, ID zákazníka).
  • Posloupnost listu: Každému listu je přiřazeno číslo bez ohledu na to, do jaké sady dokumentů patří. Pokud některý list chybí, bude vygenerována chyba.
  • Posloupnost skupiny: Každý dokument v sadě má stejné číslo skupiny. Pokud chybí jedna sada dokumentů, bude vygenerována chyba.
  • Odklonit (Odklonit a pokračovat): Sada bude odkloněna a systém bude pokračovat ve zpracování.
  • Stop (Odklonit a zastavit): Sada bude odkloněna a systém se zastaví a uvede chybu (FT1-RE1-000 – Čtení zastaveno – Ukončit čtení značek).
  • Selective feed – Pokud systém příkaz přečte, do sady bude přidána příloha z podavače příloh. Tato funkce je vytištěna na poslední list sady. Přílohu lze přidat také z jednotky versaFeeder.
  • Řízení lepení – Určuje, zda obálky mají být zalepené.
  • Alternativní výstup a pokračování – Sada opustí systém z horní jednotky. Systém nezastaví zpracování. Obálky nebudou zalepeny.
  • Alternativní výstup a zastavení – Sada opustí systém z horní jednotky. Systém se zastaví. Obálky nebudou zalepeny.
  • Výběr výstupu – Určí, zda jsou obálky přesunovány do zakládače nebo postranního výstupu.
Date created:
01/08/2013 14:55:09
Last updated:
01/08/2018 14:48:38
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print