Pokud jsou kartáčky znečištěné nebo nasáklé lepidlem na obálky, vyčistěte je nebo vyměňte podle následujících pokynů:

    1. Navlhčete nové kartáčky ve vodě.

    2. Zvedněte uvolňovací páčku A horní jednotky a vytáhněte horní jednotku nahoru.

    3. Při výměně kartáčky jeden po druhém vytáhněte z držáku směrem dolů.

    4. Vyměňte kartáčky. Zkontrolujte, zda jsou kolíky kartáčků osazeny do odpovídajících otvorů v držáku.

Date created:
01/09/2013 09:58:25
Last updated:
10/09/2019 09:12:23
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print