Jestliže se u senzorů nahromadí příliš mnoho papírového prachu, zobrazí se varování. V takovém případě kalibrujte fotobuňky následujícím způsobem:

  1. Přihlaste se jako správce.

  2. V menu Nastavení klepněte na kartu [Diagnostika].

  3. Klepněte na položku [Údržba].

  4. Zvolte fotobuňky, které chcete kalibrovat.

  5. Před zahájením kalibrace odeberte všechny dokumenty a obálky a zavřete všechny kryty.

  6. Klepněte na tlačítko [Kalibrace fotobuněk].

Date created:
01/09/2013 09:58:25
Last updated:
07/27/2018 16:27:25
Product(range):
Print