• Podavač versaFeeder slouží k podávání brožur s různou tloušťkou obálky do dráhy zpracování dokumentů z podavače do vkládače. Protože se podavač versaFeeder nachází ve směru zpracování za modulem podavače, nejsou dokumenty z podavače versaFeeder skládány.

    Přidání podavače versaFeeder do konfigurace je znázorněno na obrazovkách na ovládacím panelu. 

    Více informací o použití podavače versaFeeder najdete v tématu o vkládání dokumentů pro podavač versaFeeder.

Date created:
01/08/2013 13:11:10
Last updated:
07/27/2018 16:04:20
Product(range):
DS-90i, DS-95i
Print