V uživatelském rozhraní systému můžete otevřít webový prohlížeč. Webový prohlížeč se používá následovně: 

  1. Klepnutím na ikonu v levém horním rohu obrazovky otevřete webový prohlížeč.

  2. Klepnutím a potažením prsty můžete procházet webové stránky.
   Pomocí klávesnice můžete psát v políčku navigace nebo na webových stránkách. 

   1. Tip

    Pokud používáte zvláštní jazykovou verzi klávesnice, můžete v případě potřeby klávesnici přepnout zpět na anglickou verzi, budete-li chtít napsat například webovou adresu (viz Lokalizace).

  3. Klepnutím na tlačítko Minimalizovat ponecháte webový prohlížeč aktivní.

  4. Klepnutím na tlačítko Uzavrete v levém horním rohu obrazovky webový prohlížeč zavřete.


Date created:
06/04/2013 13:11:20
Last updated:
01/23/2018 15:11:11
Product(range):
Print