• Tento obrázek znázorňuje přehled o systému.

  Podavače dokumentů (1) 

  Podavač představuje podávací část systému. Jsou k dispozici dva typy podavačů: automatický a speciální podavač. Automatický podavač nevyžaduje žádná nastavení oddělování. Z podavače lze podávat jeden nebo více dokumentů (vícenásobné podávání). Podavače mají funkci zjišťování dvojitého podávání (DFC – Double Feed Control). Funkce DFC zjistí podání více dokumentů namísto jednoho dokumentu.

  Podavače lze propojit. Dva podavače mohou být spojeny do páru. Jakmile se první podavač vyprázdní, systém přepne na druhý podavač. Mezitím lze prázdný podavač doplnit, aniž by bylo nutné systém zastavit.

  Horní automatický podavač je vybaven funkcí „denní pošty“. Tento podavač lze použít ke zpracování sad dokumentů, které nelze zpracovat automaticky (sešité dokumenty a sady různé tloušťky).

  Oblast sestavování (2) 

  V oblasti sestavování jsou sestaveny a srovnány všechny dokumenty sady.

  Oblast odklonu (3)

  Jednotka intelliDeck automaticky vyřazuje nesprávné sady dokumentů. Systém přitom není nutno zastavovat. Správné sady jsou přenášeny do jednotky powerFold.

  Jednotka skládače (4)

  Skládací jednotka zajišťuje skládání dokumentů. K dispozici jsou následující typy skládání (viz část Terminologie):

  • Bez skládání
  • Skládání V
  • Skládání C
  • Skládání Z
  • Skládání dvojité V

  Vkládač (5)

  Po složení jsou dokumenty přeneseny do jednotky vkládače. Vkládač dokumenty vloží do připravené obálky. V závislosti na nastavení vkládač také obálky zalepí. Automatické monitorování zajišťuje vložení správného počtu dokumentů do každé obálky.

  Alternativní výstup (6)

  Vložené (či nevložené) dokumenty mohou dokument opustit z horní jednotky (v místě alternativního výstupu). Toho lze využít v následujících případech:

  • čištění stroje,
  • zpracování testovací sady,
  • v závislosti na čtecím kódu.

  Zakládač (7)

  Vložené (či nevložené) dokumenty jsou podle naprogramované úlohy přenášeny do zakládače. Vložené dokumenty jsou v zakládači automaticky stohovány.

  Postranní výstup (8)

  Vložené dokumenty jsou podle naprogramované úlohy přenášeny do postranního výstupu. Postranní výstup lze použít pro řazení a vrstvení dokumentů do záchytného zásobníku, pro jejich přesun na volitelný pásový dopravník nebo do poštovního (frankovacího) stroje.

  Zásobník obálek (9)

  Obálky vložené uživatelem do stohu jsou podávány jednotlivě do systému pomocí zásobníku obálek.

Date created:
01/08/2013 12:02:44
Last updated:
11/27/2017 03:34:08
Product(range):
DS-90i, DS-95i
Print