• Dotykový displej můžete používat jako tablet:

  • Klepnutí: Prstem stiskněte a uvolněte položku na obrazovce.
  • Potažení prsty: Stiskněte místo na obrazovce, přidržte je a potáhněte prstem (prsty) vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů.
  • Klepnutí a přidržení: Prstem stiskněte místo na obrazovce a dvě sekundy je přidržte.
  • Stažení/roztažení prstů: Pro přiblížení/oddálení.
 • Klepnutí

 • Potažení prsty

 • Klepnutí a přidržení

 • Stažení/roztažení prstů

Date created:
06/04/2013 13:11:20
Last updated:
07/27/2018 16:04:21
Product(range):
Print