• Pro stohování obálek vycházejících z postranního výstupu lze osadit záchytný zásobník. Na kartě Nastavení výstupu v určení úlohy můžete vybrat záchytný zásobník (viz část Nastavení výstupu). 

  • Místo instalace záchytného zásobníku na pravou stranu systému lze tento zásobník rovněž nainstalovat i na levou stranu systému. Aby to bylo možné provést, je třeba obrátit postranní výstup z pravé na levou stranu.
    Další informace o tomto doplňku získáte od dodavatele.

Date created:
01/08/2013 13:11:10
Last updated:
07/27/2018 16:04:20
Product(range):
DS-90i, DS-95i
Print