• Dotykový displej zobrazuje informace o tom, jak vložit dokumenty a obálky do podavačů. Tato tabulka obsahuje významy symbolů:

     Dokument s adresou, lícem nahoru směrem do systému (adresa nahoře)

     Dokument s adresou, lícem nahoru směrem do systému (adresa dole)
     Dokument s adresou, lícem dolů směrem od systému (adresa nahoře)
     Příloha, lícem nahoru
     Příloha, lícem dolů
Date created:
01/08/2013 12:06:22
Last updated:
11/27/2017 03:34:08
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print