1. Note

  Před nastavováním zkontrolujte, zda se uvolňovací páčka D oddělovací jednotky nachází v zajištěné (spodní) pozici.


  1. Oddělování dokumentů nastavte pomocí následujícího postupu:

  2. Otáčejte kolečkem pro nastavení oddělování A proti směru hodinových ručiček, až bude možno bez odporu posouvat dokument dozadu a dopředu.

   1. Oddělování podavačem Versafeeder

  3. Otáčejte kolečkem pro nastavení oddělování ve směru hodinových ručiček, až bude při posouvání dokumentu dozadu a dopředu cítit mírný odpor.
  4. Otáčejte kolečkem pro nastavení oddělování ve směru hodinových ručiček, chcete-li odpor zvýšit, nebo proti směru hodinových ručiček, chcete-li odpor snížit.

  5. Před spuštěním systému oddělování zkontrolujte. Po spuštění systému může dojít ke vtažení více dokumentů současně. Pokud k tomu dojde, pootočte kolečkem pro nastavení oddělování ve směru hodinových ručiček a nastavte správný odpor. Při špatném podávání pootočte kolečko pro nastavení oddělování proti směru hodinových ručiček.

Date created:
08/30/2013 13:55:10
Last updated:
10/03/2019 15:00:05
Product(range):
DS-90i, DS-95i
Print