Nastavení postranních vodítek:

  1. Umístěte do zásobníku podavače stoh dokumentů nebo obálek BRE.
   Obálky BRE umístěte klopou dolů, horní částí napřed (horní stranou směrem k systému).
   1. Nastavení podavače Maxifeeder
  2. Nastavte postranní vodítka otáčením kolečka A, aby vodítka přiléhala na dokumenty nebo obálky BRE, ale aby se materiál mohl pohybovat bez odporu.
    Příliš volně nastavená vodítka způsobí šikmé podávání.
Date created:
08/30/2013 11:05:43
Last updated:
08/01/2017 15:19:20
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print