Je-li podavač maxiFeeder používán jako podavač s automatickým oddělováním, oddělování je nastaveno automaticky.
Podavač maxiFeeder lze také použít v pozici podavače s ručním nastavením oddělování.
Při nastavování použijte následující postup:
  1. Odeberte zásobníky podavačů dokumentů 2 a 3.

   1. Oddělování dokumentů v podavači Maxifeeder
   2. Note

    Nejspodnější podavač má číslo 1.

  2. Stlačte dvě modré páčky A a B a posuňte podávací desku C maximálně dopředu.
  3. Stiskněte kolečko D (musí cvaknout).
  4. Vložte do zásobníku podavače dokument nebo obálku BRE a zasuňte ji do systému, aby přední okraj nebyl viditelný. Pokud je nastaveno malé oddělování, otočte kolečkem D proti směru hodinových ručiček.
  5. Zatlačte dokument nebo obálku BRE mezi válečky.

  6. Chcete-li nastavit větší odpor, otáčejte kolečkem D ve směru hodinových ručiček. Je-li oddělování malé, otáčejte jím v opačném směru.
   Správně nastavené oddělování se pozná tak, že dokument nebo obálka BRE při pohybu kladou mírný odpor.

  7. Jakmile nastavení dokončíte, vytáhněte kolečko D zpět do původní polohy.

  8. Vraťte zásobníky podavačů dokumentů 2 a 3 zpět.

Date created:
08/30/2013 11:53:50
Last updated:
08/01/2017 15:20:37
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print