Vložte zásobníky podavače dokumentů do příslušné pozice:


  1. Podržte zásobník podavače dokumentů mírně nakloněný, jak je zobrazeno na obrázku.

    

  2. Vložte přední okraj podavače dokumentů pod dva černé válečky.

    

  3. Posuňte zásobník podavače dokumentů nahoru (při současném nadzvednutí černých válečků), až bude možné zásobník „zaháknout“ na místo.
  4. Posuňte podavač dokumentů směrem ke stroji a umístěte háčky nad body uchycení (na obou stranách).
  5. Ponechejte podavač dokumentů osazený na stroji.


Date created:
08/30/2013 10:37:19
Last updated:
08/01/2017 15:17:04
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print