Zakládání dokumentů do zásobníku podavače:


    1. Zatáhněte páčku A směrem dolů.
      Válečky podavače C se zvednou na úroveň pro plnění.

    2. Vložte mezi postranní vodítka stoh dokumentů (maximálně 725 listů, 80 g/m²). Postup vkládání dokumentů do zásobníku podavače najdete v části Orientace dokumentu.

    3. Uvolněte páčku A.

Date created:
08/30/2013 13:32:32
Last updated:
08/01/2017 15:22:32
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print