Chcete-li nastavit postranní vodítka, doporučujeme vyjmout zásobník podavače dokumentů z podavače pomocí následujícího postupu:

  1. Stlačte páčku A směrem dolů.

  2. Zvednutím zásobníku podavače dokumentů zásobník vyhákněte a poté jej vytáhněte z podavače.

  3. Povolte kolečko B o půl otáčky.

  4. Uchopte postranní vodítka ve střední části a odtáhněte je od sebe až na doraz.

  5. Vložte mezi postranní vodítka malou vrstvu dokumentů.

  6. Uchopte postranní vodítka ve střední části a přitlačte je k dokumentům.

   Vůle mezi postranními vodítky a dokumenty musí umožňovat volný pohyb dokumentů.

  7. Opětovně utáhněte točítko B.

  8. Odeberte dokumenty.

  9. Vraťte zpět zásobník podavače dokumentů (viz část Instalace zásobníků podavače dokumentů).

Date created:
08/30/2013 10:38:10
Last updated:
09/16/2019 15:23:23
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print