• Tlačítko nápovědy [?] umožňuje přístup k tématům nápovědy pomocí rozbalovacího menu.

 • Obsah menu nápovědy je závislý na dané situaci. Menu nápovědy může obsahovat následující témata:

  • Hledat: vyhledávací systém umožňuje najít konkrétní témata.
  • Uživatelská příručka: pokyny pro uživatele popisující použití systému.
  • Časté dotazy (volitelné): pokud je systém připojený k internetu, zde najdete odpovědi na časté dotazy (volitelné).
  • Co zde mohu dělat: seznam příslušných témat nápovědy, která se týkají aktuální obrazovky.
  • Vzdálená pomoc (volitelná): vzdálená pomoc online nabízející pomoc od technické podpory. Zavolejte na zobrazené telefonní číslo a postupujte podle pokynů od asistenta podpory.
Date created:
06/04/2013 14:52:26
Last updated:
11/27/2017 03:34:08
Product(range):
DS-75i, DS-95i
Print