Pokud dojde k zablokování dokumentu v oddělovací jednotce, můžete jej odebrat pomocí následujícího postupu:

Ovládací prvky

  1. Otevřete oddělovací jednotku umístěním uvolňovací páčky D do horní polohy.

  2. Odeberte dokumenty.

   V případě potřeby otevřete podávací jednotku:
   – Vložte ruku do přítlačné oblasti F.
   – Zatlačte dolů uvolňovací páčku E.

  3. Odeberte dokumenty z oblasti posunu a ze zadní strany oddělovacích válečků.

  4. Zavřete podávací jednotku:
   – Vložte ruku do přítlačné oblasti F.
   – Zatlačte podávací jednotku dolů, až zacvakne na místo.

  5. Přesuňte uvolňovací páčku oddělovací jednotky D do zajištěné polohy.

  6. Klepnutím na tlačítko [x] u chybové zprávy na vkládači resetujte tuto chybu a úlohu znovu spusťte.

Date created:
09/05/2013 14:12:11
Last updated:
08/11/2017 15:24:46
Product(range):
DS-90i, DS-95i
Print