Pokud dojde k zablokování v oblasti výstupu, lepení nebo vkládání, odeberte materiál následovně:

    1. Zvedněte uvolňovací páčku A horní jednotky a vytáhněte horní jednotku nahoru.

    2. Odeberte veškerý materiál.

    3. Zavřete horní jednotku.
    4. Klepnutím na tlačítko [x] chybu resetujte a znovu spusťte úlohu.

Date created:
09/05/2013 13:49:41
Last updated:
11/27/2017 03:36:08
Product(range):
DS-90i, DS-95i
Print