Pokud dojde k zablokování obálky v podavači obálek, obálku vyjměte následujícím způsobem:

  1. Zatáhněte páčku B směrem dolů.

   Kolíky C se sníží.

  2. Zatlačte páčku A doprava a podržte ji.

   Kolíky C se zvednou.

  3. Odeberte zablokovanou obálku.

  4. Uvolněte páčku A.

  5. Ověřte správnost nastavení oddělování (viz část Zakládání obálek).

  6. Vraťte páčku B do původní polohy.

  7. Klepnutím na tlačítko [x] chybu resetujte a znovu spusťte úlohu.

Date created:
09/05/2013 12:39:08
Last updated:
08/11/2017 15:23:57
Product(range):
DS-90i, DS-95i
Print