Při nastavení bezdrátového připojení postupujte následovně: 

  1. Otevřete menu Nastavení pro správce.

  2. Klepněte na kartu Nastavení, [Připojení].

  3. Klepněte na položku [Nastavení LAN]. 

  4. V rozevírací nabídce Typy připojení zvolte Bezdrátové

  5. Zvolte, zda chcete zadat SSID ručně, nebo zda chcete hledat bezdrátovou síť. Pokud chcete vyhledat síť, klepněte na tlačítko [Zvolit síť]. 

  6. Po zadání podrobností o síti nebo zvolení vyhledané sítě se připojte k síti klepnutím na tlačítko [Připojit]. 

Když se systém úspěšně připojí k síti, na obrazovce se zobrazí údaj Spojeno. 

Date created:
01/17/2013 10:17:25
Last updated:
11/15/2017 11:28:47
Product(range):
DS-90i, DS-75i, DS-95i
Print