User Guide

DS-90

Contents

 1. Nejprve si přečtěte tyto informace
  1. Varování
  2. Informace o této příručce
  3. Bezpečnost
  4. Místní podmínky
  5. End of Life
  6. EMC/FCC-Prohlášení o shodě
 2. Seznámení s obálkovacím strojem
  1. Přehled
  2. Operating Controls
  3. Ovládací panel
  4. Instalace zásobníků podavače dokumentů
  5. Zapnutí
  6. Domovské menu
  7. Info úlohy
  8. Postranní vodítka
  9. Orientace dokumentu
  10. Plnění zásobníku podavače dokumentů
  11. Loading Envelopes
  12. Plnění nádržky tekutiny pro lepení
  13. Vypnutí systému
 3. Možnosti
  1. MaxiFeeder
  2. Instalace podavače MaxiFeeder
  3. Nastavení postranních vodítek podavače maxiFeeder
  4. Nastavení oddělování dokumentů v podavači maxiFeeder
  5. Podávání dokumentů (MaxiFeeder)
  6. Vysokokapacitní podavač dokumentů
  7. Instalace vysokokapacitního podavače dokumentů
  8. Nastavení postranních vodítek vysokokapacitního podavače dokumentů
  9. Oddělování dokumentů u vysokokapacitního podavače dokumentů
  10. Podávání dokumentů (vysokokapacitní podavač dokumentů)
  11. VersaFeeder (VF-3)
  12. Instalace podavače VersaFeeder
  13. Ovládací prvky (VersaFeeder)
  14. Nastavení postranních vodítek (VersaFeeder)
  15. Nastavení oddělování dokumentů (VersaFeeder)
  16. Kapacita zásobníku (VersaFeeder)
  17. Opěrná konzola pro zvlněné odpovědní obálky (doplněk pro jednotku VersaFeeder)
  18. Mechanická opěrná konzola zakládače
  19. Vysokokapacitní zásobník obálek (EF-4)
  20. Vysokokapacitní pásový dopravník (CS-2)
  21. Instalace vysokokapacitního pásového dopravníku
  22. Obsluha vysokokapacitního pásového dopravníku
  23. Záchytný zásobník
  24. Záchytný zásobník na levé straně
  25. insert'n Frank / insert'n Mail
  26. Mail Piece Production Control (MPPC)
 4. Zpracování sad pošty
  1. Úvod
  2. Zpracování základní sady pošty
  3. Zpracování sady pošty s obálkami BRE nebo vkládanými materiály
  4. Oddělování dokumentů
  5. Nastavení zarážek dokumentů
  6. Zpracování s funkcí Denní pošta
  7. Testovací chod
  8. Nastavení umístění adresy
  9. Nastavení vkládacích prstů pro obálky
  10. Ověření pozice pro vkládání
 5. Práce s úlohami
  1. Co je úloha
  2. Vytvoření nové úlohy
  3. Provedení testu chodu
  4. Nastavení pozice obálky
  5. Použití úlohy
  6. Úprava úlohy
  7. Kopírování úlohy
  8. Smazání úlohy
  9. Nastavení úlohy
  10. Nastavení obálky
  11. Nastavení dokumentu
  12. Nastavení skládání
  13. Nastavení čtení (doplněk)
  14. Nastavení funkce DFC
  15. Název úlohy
  16. Nastavení Výběr výstupu
  17. Nastavení zpracování pošty a frankování (doplněk)
  18. Nastavení funkce MPPC (doplněk)
 6. Rozšířené nastavení
  1. Co je nastavení Rozsírené?
  2. Otevření rozšířeného nastavení
  3. Změna menu Nastavení zobrazení
  4. Zobrazení informací o systému a verzí softwaru
  5. Co jsou licencované doplňky?
  6. Aktivace doplňku
  7. Menu test
  8. Spuštění diagnostiky
  9. Nastavení úlohy (správce)
  10. Posun zavírače klopy
  11. Čištění obálek
  12. Výstup systému
  13. Změna nastavení Offset dokumentu
  14. Změna nastavení BRE offset
 7. Čtení
  1. Úvod
  2. Zpětné čtení
  3. Orientace dokumentu
  4. Popis kódů BCR
  5. Čtení konfiguračního listu (jen BCR)
  6. Spuštění testu BCR
  7. Popis kódů OMR
  8. Spuštění testu OMR
  9. 2stopé OMR
 8. Online služby
  1. Online služby
  2. Spuštění funkce Online služby
  3. Spojení se serverem
  4. Zobrazení historie
  5. Zobrazení zpráv
  6. Instalace nové úlohy nebo nového softwaru
  7. Menu Nastavení
  8. Změna telefonního čísla
  9. Změna prefixu
  10. Volba země
  11. Zadání data a času
  12. Nastavení detekce tónu
  13. Nastavení hlasitosti modemu
 9. Uživatelská údržba
  1. Plán údržby
  2. Čištění a výměna kartáčků
  3. Výměna a čištění zvlhčovací látky
  4. Reset fotobuněk
 10. Hledání chyby
  1. Chybové zprávy
  2. Odstraňování zablokování
  3. Zásobník obálek
  4. Oblast výstupu, lepení a vkládání
  5. Spodní dráha obálek
  6. powerFold
  7. flexFeed
  8. Oblast sestavování
  9. versaFeeder
  10. Řešení problémů pro operátory
  11. Tabulka pro řešení problémů
 11. Specifikace
  1. Technické údaje
  2. Kapacita zásobníku a podavače
  3. Rozměry různých nastavení
  4. Specifikace dokumentů a vkládaných materiálů
  5. Specifikace pro obálky a sady dokumentů
  6. Specifikace jednotky maxiFeeder
  7. Specifikace jednotky versaFeeder
  8. Specifikace vysokokapacitního zásobníku obálek
  9. Specifikace vysokokapacitního pásového dopravníku
 12. Terminologie
  1. Terminologie