Uživatelská příručka

Contents

 1. Úvod
  1. Úvod
   1. Piktogramy
   2. Poznámky k používání této příručky
 2. Bezpečnostní pokyny
  1. Bezpečnostní pokyny
   1. Obecné bezpečnostní pokyny
   2. Konec životnosti
   3. Soulad s předpisy FCC
 3. Popis stroje
  1. Popis provozu
  2. Identifikace součástí
  3. Zapnutí stroje
 4. Ovládací panel
  1. Obrazovka úlohy
  2. Obrazovka chodu
   1. Zobrazená obrazovka chodu
   2. Upravení adresy
   3. Nastavení čítačů
   4. Úprava nastavení vkládače obálek
   5. Úprava nastavení jednotky dokumentu
  3. Obrazovka Menu
 5. Spuštění stávající úlohy
  1. Spuštění stávající úlohy
 6. Přepnutí uživatele
  1. Jak přepnout uživatele
  2. Přístupová práva uživatele
 7. Vytvoření úlohy
  1. Vytvoření úlohy
  2. Vytvoření nastavení úlohy
   1. Vytvoření nastavení úlohy
   2. Definování sady pošty
   3. Definování skládání
   4. Definování nastavení výstupu
   5. Uložení úlohy
  3. Vytvoření obálky
  4. Vytvoření dokumentu
  5. Vytvoření přílohy
 8. Plnění zásobníků papíru
  1. Plnění zásobníku obálek
  2. Plnění zásobníku podavače
  3. Plnění zásobníků věžového skládače
  4. Denní pošta (věžový skládač)
   1. Denní pošta (věžový skládač)
   2. Omezení při sešívání
   3. Používání denní pošty
  5. Nastavení záchytného zásobníku
 9. Uživatelská údržba
  1. Obecné pokyny k čištění
  2. Čištění senzorů
   1. Čištění senzorů každého modulu
  3. Odstranění zaseknutého papíru
  4. Maintaining the Wetter System
 10. Technické specifikace
  1. Vkládací hlava
  2. Věžový skládač
  3. Vkládač (jednoduchý/dvojitý a čtecí)
  4. Skládač s podavačem
  5. Mechanické a elektrické údaje
 11. Glosář termínů
  1. Glosář termínů